• Opa Pietje is voor iedereen toegangkelijk met stapavonden hanteren we een 18+ deurbeleid.
 • Geldige legitimatie is verplicht
 • In onze horeca gelegenheden is consumptie verplicht
 • Het is niet toegestaan eigen eet- en drinkwaren binnen ons bedrijf mee te nemen dan wel te nuttigen
 • Het is niet toegestaan om glazen/glaswerk mee naar buiten te nemen
 • Personen onder invloed van drugs en/ of alcohol worden geweigerd
 • Schade aan eigendommen van Opa Pietje worden verhaald bij de betreffende person.
 • Agressief of storend gedrag wordt niet getolereerd
 • Gebruik, handel en/of bezit van drugs is verboden
 • Personen die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, bij ons of elders, kan de toegang worden ontzegd.
 • Ongewenste intimiteiten en ongewenste samenscholing worden niet getolereerd
 • Bij het betreden van de horecagelegenheid geeft u toestemming dat er opnames van u gemaakt kunnen worden.
 • Het bezit van wapens is ten strengste verboden
 • Het is onder géén beding toegestaan de alcoholwetgeving te overtreden
 • Sinds 1 juli 2008 is het verboden te roken in de verschillende horecagelegenheden
 • Boetes voortkomend uit het overtreden van de huisregels zullen worden verhaald op de overtreder.
 • Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte kleding en/of eigendommen.
 • Bij het plegen van een misdrijf: Wordt u aangehouden dan wordt u direct overgedragen aan de politie. Tevens doen wij aangifte ofdienen een aanklacht in.
 • Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze schriftelijk bij onze directie melden, binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft